Wonen en werken in een groene omgeving

Wonen

Er lopen in het Stadshart diverse initiatieven voor herontwikkeling en het toevoegen van woningen. Concrete plannen nu hebben betrekking op de Tangentlocatie (het project Woodstone) en op het woongebouw Parelhof tegenover het gemeentehuis. Aan de Middenwegzijde en de Zuidtangent liggen kansen om in de toekomst woningen te realiseren, een impuls te geven aan (de kwaliteit van) de voorzieningen en de aantrekkingskracht, uitstraling en leefbaarheid verder te verbeteren.

Mobiliteit

Het Stadshart wordt een groen gebied met een modern openbaar vervoersknooppunt. Een woon-werkgebied dat een belangrijke schakel vormt tussen dorp, stad en regio. We kiezen voor een mix van duurzame mobiliteitsoplossingen, zoals deelauto’s. Ruimte voor de (elektrische) fiets en openbaar vervoersmogelijkheden staan voorop. Wat ons betreft, is met fiets en trein de metropoolregio vanuit bijna iedere plek in Dijk en Waard binnen een uur te bereiken.

Bekijk speerpunten mobiliteit

Investeren in een duurzame toekomst

De doorontwikkeling van het gebied vraagt om een integrale aanpak, waarbij opgaven zoals de verdichting, energietransitie, mobiliteitstransitie en klimaatadaptatie in samenhang met elkaar worden opgepakt. En waar goed moet worden gekeken naar koppelkansen vanuit de opgaven waarmee de gemeente te maken krijgt.

Lees meer over de klimaatdoelen

Ontmoeten en verblijven

Het doel is de komende jaren een volgende stap te maken en verder te bouwen aan een hoogwaardig stedelijk gebied waar voorzieningen, wonen en werken elkaar onderling versterken en bebouwing en de openbare ruimte een aantrekkelijk, levendig en uitnodigend gebied vormen.
De openbare ruimte van het Stadshart is de huiskamer van Dijk en Waard, de plek waar mensen elkaar ontmoeten en ontspannen.

Bekijk speerpunten