Energietransitie en klimaatadaptatie

Energietransitie

In het toekomstige Stationsgebied willen we:

 • Energietransitie versnellen en circulaire economie stimuleren.
 • Energieneutraal: evenveel energie opwekken als gebruiken.
 • 'Het meest duurzame station van Nederland’ worden.
 • Aardgasvrij in de wijken.

Klimaatadaptatie

Het toekomstige Stationsgebied:

 • Klimaatrobuust ingericht.
 • Draagt met oplossingen bij aan een klimaatrobuuste polder.
 • Verkoelend bij hitte.
 • Voorkomt droogte.
 • Voorkomt wateroverlast zoveel mogelijk.
 • Voorkomt overstromingen zoveel mogelijk en beperkt schade.
 • Versterkt de biodiversiteit en ecologische verbinding met de omgeving door:
  • natuurinclusief bouwen
  • natuurinclusieve inrichting van de openbare ruimte.