Energietransitie en klimaatadaptatie

Energietransitie

In het toekomstige Stationsgebied willen we:

 • Energietransitie versnellen en circulaire economie stimuleren.
 • Energieneutraal: evenveel energie opwekken als gebruiken.
 • 'Het meest duurzame station van Nederland’ worden.
 • Aardgasvrij in de wijken.

Klimaatadaptatie

Het toekomstige Stationsgebied:

 • Klimaatrobuust ingericht.
 • Draagt met oplossingen bij aan een klimaatrobuuste polder.
 • Verkoelend bij hitte.
 • Voorkomt droogte.
 • Voorkomt wateroverlast zoveel mogelijk.
 • Voorkomt overstromingen zoveel mogelijk en beperkt schade.
 • Versterkt de biodiversiteit en ecologische verbinding met de omgeving door:
  • natuurinclusief bouwen
  • natuurinclusieve inrichting van de openbare ruimte.

Klimaatrobuuste polder

In de vernieuwing van het stationsgebied van Dijk en Waard speelt water de hoofdrol. Door de geplande spooronderdoorgang Zuidtangent wordt de Westertocht onderbroken. Om het gebied droog te houden, is een tweede gemaal nodig. Deze is gebouwd langs de N242/N194 en heet ‘De Waardse Dijk’.

Klimaatverandering

De nieuwe situatie ziet er dan zo uit: het water stroomt ten noorden van de Zuidtangent richting het gemaal op de Zandhorst (N242/N194) en ten zuiden van de Zuidtangent richting het gemaal aan de Huygendijk. De polder is opgedeeld in compartimenten waarbij eventueel meer water vast gehouden wordt bij droogte en meer water afgevoerd kan worden bij hevige regenval. Het nieuwe gemaal helpt om flexibel te zijn bij klimaatverandering èn is bovendien nodig om de spooronderdoorgang in de Zuidtangent mogelijk te maken.

Klaar voor de toekomst

Gemeente Dijk en Waard en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) realiseren op deze manier een toekomstbestendige waterhuishouding voor de polder Heerhugowaard. De polder is onderdeel van het grotere beheergebied van het HHNK waarbij het watersysteem in zijn geheel samenwerkt om water af te voeren en vast te houden. Naast een nieuw gemaal worden sloten slim gekoppeld en komen er wadi’s in de wijk. Wadi’s zijn dalletjes in het gras waarin regenwater opgevangen wordt. Zo is er in de komende jaren ruimte voor wonen, landbouw en recreatie.

Het project Klimaatrobuuste polder is mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in het kader van klimaatadaptatie.