Speerpunten ontmoeten en verblijven

  • Sociale robuustheid en ontmoeting mogelijk maken.
  • Toegang tot de stad en gezonde leefomgeving beschikbaar maken.
  • Een aantrekkelijke uitnodigende groene omgeving creëren, waar ruimte is om elkaar te ontmoeten en te verblijven met een hoge belevingswaarde.
  • Sociale veiligheid en toegankelijkheid vasthouden en beschermen voor bewoners, reizigers en bezoekers.
  • Een gezonde leefomgeving waar mensen worden uitgenodigd gezonde keuzes te maken en waarin de gezondheid van bewoners, bezoekers en reizigers wordt beschermd.