Spooronderdoorgang Zuidtangent

Tijdens fase 1 wordt de Zuidtangent opnieuw ingericht en komt er een spooronderdoorgang voor auto’s, fietsers en voetgangers. Het Stationsgebied ontwikkelt zich tot een modern openbaar vervoersknooppunt. De spoorondergang vormt hierbij een nieuwe, veilige verkeersroute naar het Stadshart. 

De gemeente doet er alles aan om de overlast tijdens werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. We stemmen (groot) onderhoud en nieuwe investeringen aan doorgaande wegen nu al af, op het te verwachten grote werk rondom de spooronderdoorgang Zuidtangent. Zo blijft Dijk en Waard goed bereikbaar. Lees meer over welke voorbereidingende gemeente treft. 

De bouw van de spooronderdoorgang past gedeeltelijk niet binnen het huidige bestemmingsplan, daarom wordt hier een vergunning voor aangevraagd. Met deze vergunning krijgt het project toestemming om van het bestemmingsplan af te kunnen wijken. Het ontwerpbesluit en alle stukken die hierbij horen liggen van 6 juli t/m 16 augustus 2022 ter inzage. Iedereen kan tijdens deze periode zienswijzen indienen. Als er geen zienswijze wordt ingediend, kan de gemeente na afloop van de ter inzage termijn de omgevingsvergunning 1e fase verder afhandelen. Voor de bouw van de onderdoorgang zelf wordt later nog een vergunningsaanvraag ingediend.

De procedure stap voor stap

Bekijk het Overzicht aanvraag omgevingsvergunning (jpg, 4 MB) 

  • 3 en 16 maart: op 3 maart is de aanvraag ingediend en deze is op 16 maart gepubliceerd.
  • 25 maart – 9 mei: de stukken liggen in deze periode ter inzage en er kunnen inspraakreacties worden ingediend.
  • Mei: een reactie op de inspraak wordt opgesteld en eventueel worden er zaken aangepast. Hierna neemt het college een besluit.
  • Juni/juli: na een positief collegebesluit wordt de concept vergunning gepubliceerd. Deze ligt 6 weken ter inzage en er kunnen zienswijzen worden ingediend.
  • Juli/augustus: eventuele zienswijzen worden beoordeeld en het college neemt vervolgens een besluit. Hierna wordt de vergunning definitief verleend. Tegen een verleende vergunning kan beroep worden ingesteld.

Inspraakperiode

Onderdeel van de aanvraagprocedure is een inspraakperiode van 6 weken waarin u inspraak kunt doen.

Reacties 

Inspraakreacties stuurt u per mail of per post naar de gemeente.

Bekijk veelgestelde vragen