Spooronderdoorgang Zuidtangent

Wat gaat er gebeuren

Er komt een spooronderdoorgang in de Zuidtangent Heerhugowaard voor auto’s, fietsers en voetgangers. Het Stationskwartier ontwikkelt zich tot een modern openbaar vervoersknooppunt. De spooronderdoorgang vormt hierbij een nieuwe, veilige verkeersroute tussen Langedijk en het Stadshart.

Waar

Het plangebied gaat om de spoorwegovergang in de Zuidtangent van de N242 tot en met het kruispunt Stationsplein. Dit gedeelte van de Zuidtangent, inclusief de kruispunten met Industriestraat/Gildestraat en Stationsplein worden opnieuw ingericht.

Wie gaat dat doen

Voor de aanleg van de spooronderdoorgang Zuidtangent werkt gemeente Dijk en Waard samen met ProRail. ProRail heeft veel ervaring met dit soort projecten ergens anders in het land. De komende 3 jaar gaat aannemerscombinatie Mobilis-Hegeman namens ProRail aan de slag met de werkelijke bouw van de spooronderdoorgang. De combinatie Mobilis-Hegeman maakt een ontwerp en plan voor de bouw.

In het kader van HST Connect Amsterdam, voor een snellere treinverbinding naar Amsterdam, werkt gemeente Dijk en Waard samen met Provincie Noord-Holland. Samen met gemeenten Alkmaar en Zaanstad en Vervoerregio Amsterdam ontving de gemeente voor dit project een subsidie vanuit de Europese Unie (€ 1,6 miljoen). Ook zijn er subsidies verstrekt door Provincie Noord-Holland (€ 5,7 miljoen) en het Rijk (€ 3,6 miljoen).

De voortgang van het project is ook te volgen via de projectpagina van ProRail.

Wanneer

April – september 2024
 • Planning en ontwerp
September – december 2024
 • Voorbouw spoordek
 • Voorbereiding wegenwerk (westzijde)
Januari – april 2025
 • Afsluiting Zuidtangent/Stationplein
 • Herinrichting Stationsplein
 • Vervangen riolering Zuidtangent
 • Verwijderen asfalt Zuidtangent
Maart 2025
 • Aanbrengen damwanden t.b.v. bouwkuip
 • Treinen rijden niet tussen 16 en 24 maart 2025
 • Afsluiting Zuidtangent/Stationsplein
April 2025 – januari 2026
 • Afsluiting Zuidtangent
 • Bouwen betonmoten
 • Grond-, wegen- en waterbouwwerkzaamheden
Januari – april 2026
 • Afsluiting Zuidtangent
 • Afbouwen onderdoorgang
 • Inrichten Handelsstraat en aansluitingen op de Gildestraat/Industriestraat
Medio mei 2026
 • Opening en start gebruik spooronderdoorgang.

Rond het station komen nieuwe wijken in het Stationsgebied. Een mooi moment om oude knelpunten op te lossen en nieuwe veilige doorgaande routes te maken. De Zuidtangent wordt heringericht en er komt een spooronderdoorgang voor auto’s, fietsers en voetgangers. Maar bij elke verbouwing is er overlast. 
De gemeente doet er alles aan om Dijk en Waard bereikbaar te houden en iedereen zo goed mogelijk te informeren. Tijdens de bouw van de spooronderdoorgang wordt onderhoud aan de doorgaande omleidingsroutes zo veel mogelijk vermeden. 

 • De Zuidtangent is maximaal 15 maanden voor het autoverkeer afgesloten. Dit zal vooral voor het autoverkeer voor hinder en vertraging zorgen.
 • Via omleidingsroutes blijft alles bereikbaar. Er wordt echter wel grote drukte verwacht tijdens de spitsmomenten op, met name, de N242 en de gemeentelijke hoofdwegen.
 • De aannemer wordt uitgedaagd om verkeershinder zoveel mogelijk te beperken.

Maatregelen autoverkeer

 • Tijdelijke stop-doseer-lichten bij de ovatonde N242/Westtangent/Beverkoog voor betere doorstroming.
 • Tijdelijke stoplichten op de kruising Middenweg/Hasselaarsweg voor de verkeersveiligheid.
 • Tijdelijke aanpassing kruispunt N242/Broekerweg.
 • Aanpassen kruispunt Beverkoog (zuid)-N508.

Maatregelen openbaar vervoer en fietsverkeer

 • Fiets en OV-gebruik stimuleren tijdens bouwfase.
 • Verbeteren fietsverbinding van Broek op Langedijk naar winkelcentrum Middenwaard.
 • Extra fietsenstallingen nabij station.
 • Meer bussen inzetten (in onderzoek).
 • Bedrijven in regio helpen met duurzaam mobiliteitsbeleid.
 • Verbeteren route Stationsweg, waaronder de kruising Industriestraat en Umbriëllaan.
 • Verbeteren verlichting fietspad N242, tussen Broekerweg en fietsbrug De Krul.
 • Verplaatsen bushalte N242 naar de Stationsweg (nabij fietsbrug De Krul).
Bekijk veelgestelde vragen