Spooronderdoorgang Zuidtangent

Wat gaat er gebeuren?

Tijdens fase 1 wordt de Zuidtangent opnieuw ingericht en komt er een spooronderdoorgang voor auto’s, fietsers en voetgangers. Het Stationsgebied ontwikkelt zich tot een modern openbaar vervoersknooppunt. De spoorondergang vormt hierbij een nieuwe, veilige verkeersroute naar het Stadshart.

Waar

Het plangebied gaat om de spoorwegovergang in de Zuidtangent van de N242 tot aan de rotonde de Parelhof. Dit gedeelte van de Zuidtangent, inclusief de kruispunten met Industriestraat/Gildestraat en Stationsplein en Westtangent, worden opnieuw ingericht.

Wie gaat dat doen?

Voor de aanleg van de spooronderdoorgang Zuidtangent werkt gemeente Dijk en Waard samen met ProRail. ProRail heeft veel ervaring met dit soort projecten ergens anders in het land. Na de zomer van 2023 is de aannemer voor de spooronderdoorgang bekend. Deze aannemer gaat de tunnel echt bouwen. 

In voorbereiding op de bouw van de spooronderdoorgang wordt de Zuidtangent opnieuw ingericht. Deze werkzaamheden worden door aannemer Boskalis uitgevoerd, in opdracht van gemeente Dijk en Waard.

In het kader van HST Connect Amsterdam, voor een snellere treinverbinding naar Amsterdam, werkt gemeente Dijk en Waard samen met Provincie Noord-Holland. Samen met gemeenten Alkmaar en Zaanstad en Vervoerregio Amsterdam ontving de gemeente voor dit project een subsidie vanuit de Europese Unie (1,6 miljoen euro). Ook zijn er subsidies verstrekt door Provincie Noord-Holland (5,7 miljoen euro) en het Rijk (3,6 miljoen euro).

Wanneer?

2021
  • Onderzoek Prorail en gemeente, uitwerking schetsontwerp.
2022
  • Aanvraag omgevingsvergunning en diverse informatiebijeenkomsten.
2023
  • Ontwerp en aanbesteding spooronderdoorgang.
  • Voorbereiding werkzaamheden.
2024 en 2025
  • Werkzaamheden en bouw spooronderdoorgang.
2026
  • Opening en start gebruik spooronderdoorgang.

Volgorde (fasering) werkzaamheden

Bekijk veelgestelde vragen