Terugblik bewonersavond 7 november 2022

Ruim 50 belangstellenden bezochten maandag 7 november de avond over bereikbaarheid van het Stationsgebied. Tijdens ‘de grote verbouwing’ aan de Zuidtangent en de spooronderdoorgang gaat het gebied voor een groot deel dicht. Hoe zorgen we er dan voor dat woningen, bedrijven, winkels en instellingen bereikbaar blijven? Daarover spraken de aanwezigen met de gemeente, hulpdiensten, ProRail en adviesbureau Movares.

De gespreksavond was een vervolg van bijeenkomsten die in april en mei zijn gehouden over dit onderwerp. Toen werden inwoners, ondernemers, belangenverenigingen en gemeenteraad in verschillende bijeenkomsten bijgepraat. Nu zat iedereen bij elkaar. Daarom is er in de gezamenlijke start van de bijeenkomst een terugkoppeling gegeven van de ideeën die in het voorjaar zijn opgehaald.

Zoals het uitnodigen van de hulpdiensten. Daarom waren er tijdens deze avond medewerkers van politie en brandweer aanwezig. Om vragen te beantwoorden van inwoners en ondernemers over de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de omgeving.

Verkeer en omleidingen

Maar er waren ook ideeën over het verkeer. Daar is de gemeente mee aan de slag gegaan en komt met de volgende oplossingen. Om minder doorgaand verkeer op de N242 te krijgen, worden auto’s tijdens de werkzaamheden regionaal omgeleid. Ook de verkeerslichten op de N242 en Westtangent worden opnieuw afgesteld om de doorstroming te bevorderen. Daarbij komt er een tijdelijk verkeerslicht op de ovonde Westtangent-N242 om het verkeer beter te doseren en een tijdelijk verkeerslicht op de kruising Middenweg–Hasselaarsweg. De zuidelijke ontsluiting van de Beverkoog via de N508 wordt verbeterd voordat de werkzaamheden aan de Zuidtangent starten.

Fietsgebruik stimuleren 

Verder zijn er ideeën voor fietsparkeerplekken bij het station en een verbeterde fietsroute via de Stationsweg. En er wordt gekeken of de noord-zuidverbinding via het Stationsplein voor fietsers en voetgangers zo lang mogelijk open kan blijven tijdens de bouw. Inrichting is één, maar mensen stimuleren om minder de auto te nemen is iets anders. Om fietsgebruik te bevorderen, waren ideeën onder andere een pendeldienst inzetten, laten zien waar je kunt parkeren om vervolgens te lopen of te fietsen, werkgevers betrekken om het fietsplan te stimuleren, thuiswerken, met de auto buiten de spits reizen, het inzetten van OV-fietsen, elektrische fietsen beschikbaar stellen of laten zien dat het sneller is met de fiets dan wachten in de file. Hier gaat de gemeente mee aan de slag in overleg met de uitvoerend aannemer, die nu nog niet bekend is.

Informatie over wat er gaat gebeuren

Hoe dan ook, de vraag naar informatie over de werkzaamheden en wat dit betekent voor de bereikbaarheid van het Stationsgebied is groot. Op deze projectwebsite staat meer informatie. In de voorbereiding van het project houdt de gemeente inwoners ook op de hoogte via Gemeentenieuws Dijk en Waard (huis-aan-huisblad) en sociale media.

Een vervolg van deze bijeenkomst is in januari. Dan organiseert de gemeente weer een brede inloopavond waarin opnieuw informatie komt over de spooronderdoorgang en de inrichting Zuidtangent. Daarnaast zijn er updates te melden over de Klimaatrobuuste polder, de aanleg van het nieuwe gemaal langs de N242, het verwijderen van het 3e spoor door ProRail en de woningbouwplannen. De datum voor de inloopavond is nu nog niet bekend; houd hiervoor de gemeentelijke communicatie in de gaten.