Terugblik gespreksavond voor ondernemers op 11 mei

Gemeente Dijk en Waard werkt aan de herinrichting van het Stationsgebied. Hiervoor is in 2020 een Masterplan opgesteld. Het doel is om het gebied te transformeren naar een groene, aantrekkelijke en levendige omgeving. De spooronderdoorgang Zuidtangent is een belangrijke schakel in de transformatie van het gebied. Voor het bouwen van de spooronderdoorgang is het noodzakelijk om de Zuidtangent af te sluiten. Naar verwachting zal dit voor een lange periode nodig zijn. Aangezien dit grote impact zal hebben op de bereikbaarheid van het gebied, was er een gespreksavond voor ondernemers.

Op woensdagavond 11 mei organiseerde de gemeente een eerste bijeenkomst om hierover met ondernemers in gesprek te gaan. Ruim twintig geïnteresseerden waren aanwezig om zich te laten informeren over de bereikbaarheid van hun onderneming en de stationsomgeving tijdens de bouw van de spoorwegonderdoorgang. Behalve presentaties over hoe, wanneer en in welke fases de werkzaamheden gaan plaatsvinden, was er veel ruimte voor de aanwezigen om in gesprek te gaan. In kleinere groepen zijn vragen gesteld en suggesties gedeeld voor een nog betere bereikbaarheid en informatievoorziening. 

Resultaten vanuit de groepen

Er kwamen verschillende onderwerpen aan bod. Zoals informatievoorziening. Hierover werd aangegeven dat goede en real-time informatievoorziening belangrijk is, bijvoorbeeld via een app. Advies aan de gemeente: zet in op zowel online als offline communicatie en communiceer helder over de planning en alternatieve reismogelijkheden. 
Een ander onderwerp was verkeer. Er waren veel vragen en zorgen over de bereikbaarheid van hulpdiensten, ook tijdens stremmingen. Daarnaast waren er ideeën voor alternatief vervoer tussen Broek op Langedijk en Heerhugowaard. Ook is er gekeken naar de parkeervoorzieningen in en rond het stationsgebied. Er is ook nagedacht over andere vormen van mobiliteit. Er zijn ideeën o.a. voor extra (OV-)fietsen, het aanpassen van bezorgroutes en het buiten de spitstijden ontvangen van klanten.

Hoe verder?

De gemeente gaat aan de slag met alle ideeën en komt er in een volgende bijeenkomst op terug. Het is de bedoeling om na de zomer een tweede bijeenkomst te organiseren, waarbij we ook meer in detail naar de omleidingsroutes kijken. Uiteindelijk is het doel om een aanpak op te stellen met maatregelen waarmee we de bouw, en bijkomende hinder, gezamenlijk aangaan.