Terugblik inloopavond 23 maart: Hoe komt de spooronderdoorgang eruit te zien?

Woensdagavond 23 maart was er een inloopbijeenkomst om inwoners te informeren over de plannen. Tijdens deze avond is getoond hoe de spooronderdoorgang eruit komt te zien, wat de planning is en hoe deze met andere ontwikkelingen in het gebied samenhangen. In het voorlopig ontwerp zijn twee keer 2 rijstroken opgenomen en een vrijliggend fietspad. Er komt een bypass langs het spoor zodat het station via de Gildestraat bereikbaar is. De bypass moet de verkeersveiligheid verhogen. 

In het ontwerp is een duidelijk verschil in landschapszijde en stadszijde te zien. Ook is er veel aandacht voor klimaatadaptie: er wordt zoveel mogelijk groen toegepast om bij wateroverlast het water op te kunnen vangen. Aan de noordzijde van het station zijn veel nieuwbouwprojecten voor woningen zoals De Groene Trede, het Stationskwadrant en de Waarddijk Toren.