Nieuw gemaal maakt het Stationsgebied klimaatbestendig

Door de geplande spooronderdoorgang wordt het water van de Westertocht onderbroken. Deze sloot voert het water uit de polder af naar het gemaal bij de Huygendijk. Om in de toekomst droge voeten te houden in het Stationsgebied en omliggende wijken, moet het watersysteem worden aangepast. Daarom komt er een extra gemaal aan de noordzijde van Heerhugowaard. De gemeente werkt samen met het hoogheemraadschap voor de aanleg van dit nieuwe gemaal langs de N242. De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2023.

Aannemer Gebroeders Beentjes uit Uitgeest werkt in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en gemeente Dijk en Waard aan het nieuwe gemaal. Het gaat ‘de Waardse Dijk’ heten en is gesitueerd aan de N242, ter hoogte van de N194 (Westfrisiaweg) op bedrijventerrein Zandhorst. Dit gemaal moet klaar zijn vóór de aanleg van de spooronderdoorgang. Eind 2023 pompt het nieuwe gemaal water uit de polder naar het kanaal. Dit is dan het tweede gemaal (naast die aan de Huygendijk) sinds de drooglegging van de polder Heerhuygenwaert in 1631. Op de projectpagina van het HHNK leest u meer over de bouw van het nieuwe gemaal: https://www.hhnk.nl/bouw-gemaal-waardse-dijk.

Watersysteem aanpassingen

Ook worden er kleinere werkzaamheden gedaan, zoals aanpassingen aan diverse watergangen, stuwen en duikers. De polder is straks opgedeeld in compartimenten. Het water stroomt dan ten noorden van de Zuidtangent richting het nieuwe gemaal ‘de Waardse Dijk’ op de Zandhorst (N242/N194) en ten zuiden van de Zuidtangent richting het gemaal aan de Huygendijk. Hoe dit precies werkt? Lees het hier: https://site.dijkenwaard.nl/stationsgebied/deelprojecten/klimaatrobuuste-polder/project-klimaatrobuuste-polder.

Samen voorbereiden op klimaatverandering

Het nieuwe gemaal past goed in de klimaatambities van gemeente Dijk en Waard en HHNK. Uit onderzoek blijkt dat het Stationsgebied gevoelig is voor de gevolgen van klimaatverandering. Dit komt doordat destijds sloten gedempt zijn die langs de Zuidtangent en onder winkelcentrum Middenwaard liepen. “Door de klimaatverandering moeten we anders met water omgaan”, vertelt wethouder Annette Groot. “Als het droog en heet is, heb je water nodig en als het stortregent wil je geen overstromingen. Zeker niet op een belangrijke toegangsweg als de Zuidtangent. Gemeente Dijk en Waard en HHNK hebben onderzocht hoe je handig met water omgaat. We lopen met de samenwerking met het HHNK al vooruit op hoe we in de toekomst sámen de klimaatproblemen moeten gaan aanpakken.”