Eerste deel Zuidtangent op de schop

Deze zomer krijgt het eerste deel van de Zuidtangent een opknapbeurt. Het gaat om het gebied van Parelhof tot Stationsplein. Het kruispunt Zuidtangent/Westtangent krijgt meer rijstroken en wordt klaar gemaakt voor de toekomst. Zo kan het verkeer beter omgeleid worden als de Zuidtangent afgesloten is tijdens de aanleg van de spooronderdoorgang vanaf 2024.  

Beide richtingen van de Zuidtangent krijgen een dubbele rechtdoor-rijbaan en de afslagen lopen straks door tot aan de kruising met de Westtangent. Ook bij het Stationsplein komt een dubbele rechtdoor-rijbaan. De overgang van de kruising Stationsplein richting Westtangent verbetert: verkeer rechtdoor blijft op de strook rechtdoor. Aan de zuidzijde wordt het fiets- en voetpad vernieuwd. Het noordelijke fiets- en voetpad komt te vervallen. Hiervoor in de plaats komt een recreatieve, groene looproute. Voordat de werkzaamheden aan de weg starten, gaat de aannemer kabels en leidingen verplaatsen.

Planning 

Aannemer Boskalis start medio juli met de herinrichting van de Zuidtangent. De wegwerkzaamheden duren ongeveer zes tot zeven weken. Er wordt gewerkt in fases. In fase 1, vanaf medio juli, verlegt PWN een nieuwe waterleiding. Tijdens fase 2, eind juli, begin augustus, legt Boskalis het fiets- en voetpad aan de zuidzijde opnieuw aan. Ook bereiden ze de werkzaamheden aan de rijweg voor. Tijdens de zomervakantie (en bouwvak) wordt de hele rijweg vernieuwd. In augustus krijgen de noordelijke bermen een groene uitstraling. Er worden dan wadi’s gemaakt, een voetpad wordt aangelegd en er worden groeiplaatsen voor het groen aangelegd. In het najaar wordt nieuw groen aangeplant, zoals bomen en struiken. (Lees er meer over bij ‘Groen wordt groener’) 

Hinder en omleidingen 

Het autoverkeer moet omrijden tussen de Parelhof en het Stationsplein, tijdens de bouwvak drie weken in augustus. De Westtangent blijft in deze periode wel open met één rijstrook aan elke kant van de weg. Tijdens de werkzaamheden is of fiets- en voetpad links van de weg of het fiets-voetpad rechts van de weg open voor langzaam verkeer. 

De aannemer werkt vooral overdag. Tijdens de werkzaamheden zijn er omleidingsroutes. Hierdoor kan enige hinder ontstaan. We proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen. De precieze omleidingsroutes en planning vindt u in aanloop naar de werkzaamheden onder andere via de projectwebsite Stationsgebied en de pagina Werk aan de weg.