Stationskwartier: wonen en werken tussen stad en natuur

In het hart van gemeente Dijk en Waard ontstaat een aantrekkelijk stedelijk knooppunt: het Stationskwartier. In dit gebied komen verschillende functies en voorzieningen bij elkaar, zoals nieuwe woningen, moderne werklocaties, onderwijs, openbaar vervoer en een groene openbare ruimte. Hoe staat het nu met de ontwikkeling van dit gebied? 

″Het gebied rondom het station krijgt een enorme kwaliteitsimpuls″, vertelt wethouder Nils Langedijk. ″Een goede mix van wonen, werken en voorzieningen geeft het Stationskwartier extra aantrekkingskracht. Inwoners kunnen hier wonen tussen stad en natuur. Dat is een unieke combinatie. De herontwikkeling van het gebied kost veel tijd. Daarom is het project opgedeeld in delen. Stap voor stap maken we van het Stationskwartier een gebied dat klaar is voor de toekomst.” 

Bedrijventerrein wordt woonwijk

Er komen huur- en koopwoningen voor jong en oud, gecombineerd met zorgwoningen, horeca, voorzieningen en veel ruimte voor groen. Het wordt een modern woon- en werkgebied, met het station in het hart van het gebied. In 2024 maakt het bedrijventerrein aan de Industriestraat en Handelsstraat plaats voor diverse appartementen. Vrijwel alle plannen zijn gericht op de bouw van huur- en koopappartementen in verschillende prijsklassen en met voorzieningen op de begane grond. Er komen ook sociale huurwoningen.
Nils Langedijk: “Het is goed om te zien dat al diverse bouwprojecten zijn gestart of gaan starten. Minimaal 30% van de nieuwbouw moet bestaan uit sociale huurwoningen. Belangrijk is dat er voor iedereen een woning komt. Betaalbaar, wonen met zorg en ook luxe woningen in een prettige omgeving.” 
Zie ook ‘Diverse ontwikkelaars starten’.

Kanaalpark: in het hart van de gemeente

In het hart van de gemeente komt een uniek landschapspark: Kanaalpark Dijk en Waard. Dit is een aaneengesloten park rondom het Kanaal Alkmaar Omval-Kolhorn, tussen fietsbrug de Krul en de spoorbrug Bolbrug. Kanaalpark verbindt de belangrijke schakels in het bestaande natuurnetwerk van Dijk en Waard: het Geestmerambacht, Groene Loper, Park van Luna en het Oosterdel. 
Burgemeester en wethouders stelden in mei 2023 het Programmaplan Kanaalpark 2023-2035 vast. 
Dit programmaplan telt circa 40 uiteenlopende opgaven die de komende jaren worden uitgevoerd. Het nieuwe masterplan, inclusief beeldkwaliteitsplan, is de eerste stap richting realisatie van de opgaven en dient als aanscherping van het programmaplan. Zie ook www.dijkenwaard.nl/kanaalpark.

Woon- en werklocatie De Frans

Op woon-werklocatie De Frans wordt samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen nagedacht over de invulling van het gewenste toekomstbestendige woon- en werkgebied. In het gebied zijn al voorzieningen aanwezig, zoals scholen, zorginstellingen en kinderdagverblijven. 
De gebouwen aan de Deimoslaan 1-5 hebben reeds plaatsgemaakt voor de bouw van twee appartementengebouwen. De woningen worden in 2024 opgeleverd. Een tweede en derde bouwproject wordt gerealiseerd aan de Hectorlaan 17-31. Kantoorpanden maken hier plaats voor twee nieuwe woongebouwen. Onlangs is voor De Frans een gebiedsvisie opgesteld waarbij het als ‘proeftuin voor stedelijke vernieuwing’ stapsgewijs mag transformeren. Zie: www.dijkenwaard.nl/defrans.