Voorbereidingen spooronderdoorgang: slopen Feenstra-pand en dempen spoorsloot

Rob Knijn is technisch bouwmanager bij gemeente Dijk en Waard voor de spooronderdoorgang Zuidtangent. Hij is bezig met de voorbereidingen voor het bouwen van deze tunnel. “De aannemer start in september, maar als gemeente zijn we nu al bezig. Het Feenstra-pand aan de Industriestraat wordt nu gesloopt door Boy Limmen. Daar komt straks het bouwterrein. Zij doen dit in opdracht van de ontwikkelaar Pro6 Vastgoed.

Betonnen voordek

De voorbouw van het spoordek maakt de aannemer hier. In maart 2025 wordt dit betonnen spoordek in één dag naar het spoor gereden. Dat doen zij met speciale karretjes. Het spoordek is ongeveer 40 meter lang, 16 meter breed en 0,8 meter dik. Een spectaculair stukje werk!”

Jaren voorbereiding

De spooronderdoorgang wordt gebouwd door aannemer Mobilis-Hegeman. Zij doen dit in opdracht van ProRail en in samenwerking met gemeente Dijk en Waard. De aannemer werkt met partner Van Gelder aan dit project.

Uniek om mee te maken

Als technisch manager vindt Knijn het uniek om de bouw van zo’n onderdoorgang mee te maken, voor te bereiden en te begeleiden. “Dat komt niet zo vaak in je carrière voor, natuurlijk. Voor de aannemer begint de uitvoering nu pas, maar als gemeente zijn we er al jaren mee bezig. We dempen nu een sloot langs het spoor. Dat lijkt niet zo spannend, maar dit is mogelijk door jaren voorbereiding.”

Nieuw gemaal

De sloot moet weg in verband met de aanleg van de tunnel. De watergang Westertocht was een belangrijke afvoer voor water voor de noordelijke polder Heerhugowaard. Door een nieuw, tweede gemaal, ‘De Waardse Dijk’ langs de N242/N194, kan deze sloot nu dichtgegooid worden.

Opgave voor het klimaat

“Al lang voordat we gingen bouwen, keken we hoe we dit kunnen oplossen. Je kunt natuurlijk ergens anders een nieuwe sloot graven. Maar we zagen ook een opgave voor het klimaat. Als er veel regen valt, of als het juist heel droog is, hoe houden we dan het water in de polder op peil?

Sloot niet meer nodig

Samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) hebben we daarom de afgelopen jaren een nieuw gemaal gemaakt. Het water ten noorden van de Zuidtangent stroomt naar dit nieuwe gemaal, het water ten zuiden van de Zuidtangent stroomt naar het (oude) gemaal aan de Huygendijk. De sloot is niet meer nodig. En met inmiddels twee gemalen is de polder Heerhugowaard voorbereid op de veranderingen van het klimaat.”

Start van riolering

Het dempen van de sloot stond later gepland, maar dit is naar voren gehaald. “Met als voordeel dat we nu al een start kunnen maken met de nieuwe riolering, die deels in de Handelsstraat komt. Dat is nodig voor de nieuwbouw in de toekomst. Hierdoor komt er ook ruimte voor de bouwontwikkelingen in het Stationskwartier.”

Nieuwe route

Bovendien wordt direct naast het spoor een nieuwe route gebouwd. Deze komt over de onderdoorgang en koppelt daarmee de Gildestraat en de Industriestraat aan elkaar. Deze route is nodig omdat het straks niet meer mogelijk is de Zuidtangent over te steken vanaf de Gildestraat naar de Industriestraat. “Op de plek van de sloot maken we alvast de fundering voor die nieuwe weg.” De nieuwe route Gildestraat-Industriestraat is in 2026 pas beschikbaar, als de spooronderdoorgang klaar is.

Meer weten? Kijk ook op Spooronderdoorgang Zuidtangent | Gemeente Dijk en Waard projecten