Wonen

In het voorjaar van 2022 zijn in het stationsgebied de eerste woningen in het gebouw De Groene Trede opgeleverd. Twee derde van de 67 woningen gaat naar inwoners van Dijk en Waard.

Speerpunten

  • Voorzien in de vraag naar betaalbaar wonen stedelijke woonmilieus en stedelijke dynamiek
  • Stedelijk kerngebied, verdichting en transformatie
  • Voorzien in (regionale) vraag naar betaalbaar wonen
  • Sociale huurappartementen
  • Stedelijke dynamiek met bijbehorende voorzieningen