Bouwkavels van de Libellestraat zijn verkocht

Alle bouwkavels van de Libellestraat zijn inmiddels verkocht.

In mei 2021 vond de verkoop plaats van 7 vrije kavels en 6 duokavels in het bouwveld. Hiervoor was grote belangstelling en er heeft een loting plaatsgevonden bij de notaris.