Aanleg warmteleidingen van start in zuidelijk deel De Draai

Ruim 750 nog te bouwen woningen, in het zuidelijke deel van De Draai, sluiten we aan op het warmtenet van HVC. Om deze aansluiting te realiseren leggen we warmteleidingen aan. Deze leidingen worden gelegd vanaf de Rivierenwijk-Zuid langs de Oostertocht richting de Beukenlaan om vervolgens ter hoogte van het Trinitas College de oversteek te maken richting de Draai-Zuid. Totaal duurt het werk ongeveer een half jaar van maart tot september 2021. 

De werkzaamheden vinden plaats in fases. De warmteleidingen leggen we aan middels een boring en in open ontgraving. Bij een boring trekken we leidingen door het boorgat. Bij een open ontgraving graven we met een graafmachine een sleuf. Leidingen leggen we klaar en lassen we aan elkaar tot lange strengen. Vervolgens vullen we de sleuf met zand en herstellen we de bestrating en/of de groenvoorziening.

Wat kunt u bij u in de buurt verwachten?

  • Werkzaamheden vinden voornamelijk plaats in het fietspad langs de Oostertocht. Woningen blijven bereikbaar.
  • Woningen met de tuin grenzend aan het fietspad met een achteringang zijn tijdelijk niet bereikbaar. Wij nemen persoonlijk contact op met de bewoners van de woningen waar dit voor geldt.
  • Onze werk- en opslaggebieden worden afgezet met bouwhekken.
  • Omleidingsroutes/afsluitingen staan met verkeersborden op locatie aangegeven.
  • Tijdens de werkzaamheden zijn meer transportbewegingen merkbaar in de straat en de omgeving.
  • Er zijn andere geluiden dan normaal. Dat zijn bijvoorbeeld geluiden van pompen en zwaar verkeer.
  • De werkzaamheden worden uitgevoerd door A. Hak en mogen uitgevoerd worden tussen 7:00 uur en 19:00 uur. Over het algemeen werkt de aannemer tot 17:00 uur.
  • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op onze planning en/of werkwijze. Wij informeren u wanneer hier sprake van is.
  • De werkzaamheden zijn afgestemd met nood- en hulpdiensten en de gemeente Heerhugowaard.

De routekaart beeldt de route van het warmtenet uit. De warmteleidingen worden gelegd vanaf de Rivierenwijk-Zuid langs het Oostertochtpad richting de Beukenlaan om vervolgens ter hoogte van het Trinitas College de oversteek te maken richting de Draai-Zuid.