In het Stationskwartier komt alles samen

In het hart van gemeente Dijk en Waard ontstaat een aantrekkelijk stedelijk knooppunt: het Stationskwartier. In dit gebied komen verschillende functies en voorzieningen bij elkaar, zoals nieuwe en vooral betaalbare woningen, moderne werklocaties, onderwijs, slimme oplossingen voor mobiliteit en een klimaatbestendige openbare ruimte. In het Stationskwartier komt alles samen. Hoe staat het nu met de ontwikkeling van dit gebied?

″Het gebied rondom het station krijgt een enorme kwaliteitsimpuls″, vertelt wethouder Nils Langedijk, die het project in portefeuille heeft. ″Een goede mix van wonen, werken en voorzieningen geeft het Stationskwartier extra aantrekkingskracht. Inwoners kunnen hier wonen tussen stad en natuur. Dat is een unieke combinatie. De herontwikkeling van het gebied kost veel tijd. Daarom is het project opgedeeld in delen. Stap voor stap maken we van het Stationskwartier een gebied dat klaar is voor de toekomst.”

Spooronderdoorgang

In de zomer van 2024 start de aanleg van de spooronderdoorgang in de Zuidtangent. Een ingrijpende ingreep bij de aanpak van de openbare ruimte in het Stationskwartier. Met het wegnemen van een gevaarlijke spoorwegovergang in een drukke verkeersader wordt de bereikbaarheid van het gebied verbeterd. Het verkeer kan beter doorrijden en het wordt veiliger voor fietsers en voetgangers.

De voorbereidingen hiervoor zijn al gestart. De Zuidtangent is al aangepast op de nieuwe situatie met onderdoorgang. Bovendien is de omgeving van de weg helemaal klaar voor de toekomst: klimaatbestendige groenstroken met wadi’s. Dit zijn greppels waarin het water wegloopt bij hevige regenval.

Klimaatbestendige polder

Om de aanleg van de spoorondergang en woningbouwplannen mogelijk te maken is eerder dit jaar de bouw van een nieuw gemaal gestart langs de N242, ter hoogte van de N194 (Westfrisiaweg). De oplevering van het gemaal is eind 2023, zodat de aanleg van de spooronderdoorgang op tijd kan beginnen. De gemeente en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) voeren samen directie op de uitvoering van de werkzaamheden.

Het gemaal zorgt in combinatie met andere maatregelen voor een klimaatbestendige polder Heerhugowaard. Bij extreme regenval kunnen we de polder droog houden. Zo komt er ook ruimte voor het bouwen van meer woningen.

Woningbouwplannen

Er komen huur- en koopwoningen voor jong en oud, gecombineerd met zorgwoningen, horeca, voorzieningen en veel ruimte voor groen. Het wordt een aantrekkelijk en modern woon- en werkgebied, met het station in het hart van het gebied.

Wonen in het Stationskwartier is wonen tussen stad en groen. Met aan de ene kant goede trein- en busverbindingen en aan de andere kant de waterrijke omgeving van Kanaalpark Dijk en Waard en het eilandenrijk Oosterdel. Een unieke combinatie.

Verschillende projectontwikkelaars zijn druk bezig met de uitwerking van woningbouwplannen. Op diverse locaties zijn de bouwactiviteiten al in volle gang. Eind 2023 en ook in 2024 gaat op andere plekken de schop in de grond.
Het bedrijventerrein aan de Industriestraat en Handelsstraat maakt plaats voor diverse appartementen. Vrijwel alle plannen zijn gericht op de bouw van huur- en koopappartementen in verschillende prijsklassen en met voorzieningen op de begane grond. Er komen ook sociale huurwoningen.

Nils Langedijk: “Het is goed om te zien dat al diverse bouwprojecten zijn gestart of gaan starten. Minimaal 30% van de nieuwbouw moet bestaan uit sociale huurwoningen. In het Stationskwartier gaan we overigens samen met de sociale woningcorporaties ook mooie woongebouwen opleveren. Belangrijk is dat er voor iedereen een woning komt. Betaalbaar, wonen met zorg en ook luxe woningen in een prettige, toekomstbestendige omgeving.”

Kanaalpark: in het hart van de gemeente

In het hart van de gemeente komt een uniek landschapspark: Kanaalpark Dijk en Waard. Het Kanaalpark is een aaneengesloten park rondom het Kanaal Alkmaar Omval-Kolhorn, tussen fietsbrug de Krul en de spoorbrug Bolbrug.

Kanaalpark verbindt de belangrijke schakels in het bestaande natuurnetwerk van Dijk en Waard: het Geestmerambacht, Groene Loper, Park van Luna en het Oosterdel. De gemeente wil wijken met elkaar en met Kanaalpark verbinden door bruggen te bouwen over het kanaal en over de Westerweg (N242), hierdoor is Kanaalpark voor de wandelende en fietsende inwoner makkelijk bereikbaar.

Meer biodiversiteit, om het leefgebied voor planten en dieren te vergroten, en een gezonde leefomgeving voor de inwoners. Het park wordt een goed bereikbaar gebied waar inwoners naartoe gaan voor ontspanning, inspanning en verblijf. En dat kan nu ook al. Kanaalpark is niet nieuw. Ook vandaag kan langs (een deel van) de oevers van het kanaal gewandeld en gefietst worden of kan je er zwemmen, suppen of roeien.

De gebiedsontwikkeling van Kanaalpark is een langdurig proces. We stippelen de koers uit voor de ontwikkeling en realiseren de eerste maatregelen om Kanaalpark meer zichtbaar te maken. Het programma Kanaalpark bestaat uit verschillende projecten. De gemeente voert hierover de regie en zoekt daarbij de samenwerking met organisaties, ondernemers, inwoners en andere overheden om samen het mooiste Kanaalpark te realiseren.

Ontwikkeling ov-knooppunt

Sinds begin dit jaar werkt de gemeente onder leiding van adviesbureau APPM samen met Provincie Noord-Holland, ProRail, NS Stations en Bureau Spoorbouwmeester aan een ontwikkelmodel voor het ov-knooppunt voor Dijk en Waard. In dit proces wordt er nagedacht over de verschillende functies van het station, zoals de fietsenstalling, de P+R plekken en het busstation. Daarnaast is er aandacht voor de reizigerspassage, de uitstraling van het station zelf en de inrichting van het Stationsplein. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben kunnen meedenken in deze ontwerpen. Dit gebeurde eerder dit jaar al tijdens twee inloopbijeenkomsten voor de OV-knoop. In een derde inloopbijeenkomst volgend jaar wordt de ambitievariant (het ‘wensbeeld’ van alle partijen) voor de OV-knoop gepresenteerd.

Doordat de uitwerking hiervan meer tijd vraagt, vindt deze derde inloopbijeenkomst niet in november plaats, zoals eerder gecommuniceerd, maar in het eerste kwartaal van 2024.

Woon- en werklocatie Proeftuin De Frans

Ook op werklocatie De Frans wordt samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen nagedacht over de invulling van het gewenste toekomstbestendige woon- en werkgebied. In het gebied zijn al voorzieningen aanwezig, zoals scholen, zorginstellingen en kinderdagverblijven.

De gebouwen aan de Deimoslaan 1-5 hebben reeds plaatsgemaakt voor de bouw van twee appartementengebouwen. De woningen worden in 2024 opgeleverd. Een tweede en derde bouwproject wordt gerealiseerd aan de Hectorlaan 17-31. Kantoorpanden maken hier plaats voor twee nieuwe woongebouwen.

Onlangs is voor De Frans een gebiedsvisie opgesteld waarbij het als proeftuin voor stedelijke vernieuwing stapsgewijs mag transformeren. 

Woningbouwlocatie De Scheg

Aan de andere kant van het Stationskwartier is de ontwikkeling van De Scheg gestart.

Er komen, pal naast het Stationskwartier, drie grote gesloten woonblokken met in totaal 325 appartementen in een parkachtige omgeving. De groene omgeving sluit aan op het Kanaalpark Dijk en Waard en loopt helemaal door tot in het Park van Luna, dat Stad van de Zon omringt.

Ook aan de Gildestraat komen nieuwe ontwikkelingen. Het Oogcentrum wil zijn markante gebouw uitbreiden op de naastgelegen gemeentelijke kavel. En tegenover deze locatie ontwikkelt Woonstichting Langedijk samen met de gemeente 105 sociale huurwoningen.