Wanneer

Na ‘Stad van de Zon’ is het Stationsgebied de volgende toekomstbestendige en innovatieve stadsuitbreiding in de gemeente Dijk en Waard. Innovatief op het gebied van energietransitie, klimaatbestendigheid, duurzame mobiliteit en wonen. 

Op dit moment is er nog niet veel zichtbaar, maar er gaat de komende jaren wel veel veranderen in dit gebied. Het is een complex project met veel plannen, procedures, voorbereidingen, vergunningen, aanbestedingen en natuurlijk bouwwerkzaamheden. Zoals het er nu naar uitziet, gaat de herontwikkeling van het Stationsgebied meer dan 10 jaar duren.

Planning

Januari 2023

Voorbereidingen aanbesteding spooronderdoorgang.

Begin 2023

Start werkzaamheden Klimaatrobuuste polder (nieuw gemaal langs N242).

Zomer 2023

Eerste deel Zuidtangent van Parelhof tot Stationsplein opnieuw ingericht.

Najaar 2023

Verwijderen 3e spoor, aan de kant van het Stationsplein.
Aannemer spooronderdoorgang bekend.

Eind 2023

Klimaatrobuuste polder klaar.

2024

Uitvoering spooronderdoorgang.

2026

Herinrichting Stationsplein en omgeving.

Projecten in uitvoering

Dit zijn de projecten die nu lopen: